Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2018

Kulturskribenten Henrik Palle voksede op i en almennyttig bolig i Valby ved København. Han kalder det selv for 2500 Røvhul, for han foretrak det mere rå Sydhavnen, der lå tæt på.

Seriemagasinet lå også tættere på hjertet end det mere polerede Fart & Tempo, for der var mere stenbro og duft af petroleum i det anarkistiske serieblad.

Allerede som dreng kæmpede han for, at tegneserier skulle anerkendes som et kulturelt medie. Han skrev bla. en stil i skolen om Anders And-historiernes eksemplificering af arketyper i det kapitalistiske samfund.

Tom Kampman og Henrik Palle kommer også ind på fascinationen af at gå ned gennem Pisserenden som teenager for at købe tegneserier i Fantask.

De snakker også om, hvorfor tegneserier ikke længere er et massemedie og hvordan tv-serier har overtaget den rolle, som bladene havde engang.