Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2018

Romanfiguren Frankenstein har 200 års-jubilæum i år.

I 2013 tog Kenneth Thordal livtag med doktoren og hans monster, da han skrev sangtekster og komponerede musik til teaterforestillingen Frankenstein genskabt.

Det førte ham for første gang til romanen af Mary Shelley. Og nu har han også læst tegneserieudgaven af Frankenstein, der blev trykt i Seriemagasinet i 1973.

Det giver anledning til en snak om livet og døden. 

Kenneth Thordal har haft døden tæt inde på livet. Hans datter Fiona døde som 16-årig af en hjernesvulst.

I episoden fortæller han, hvordan han har arbejdet med tabet.

Kenneth Thordals numre kan høres og downloades på det her link:
https://www.thordal.com/musik